Przepisy PZW

Zasady organizacji sportu wędkarskiego w PZW od 1.01.2015 r.

Uchwała Nr 65
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w Polskim Związku  Wędkarskim

Na podstawie § 30 p.16 i § 63 p. 2 Statutu PZW, na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

§ 1

W „Zasadach organizacji sportu wędkarskiego” Polskiego Związku  Wędkarskiego w częściach II, III, IV  dokonuje się zmian postanowień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadzone zmiany postanowień w częściach II, III, IV stanowią tekst jednolity Zasad organizacji sportu wędkarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

Statut PZW

Aby zobaczyć dokument : statut PZW kliknij TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra w sprawie wzorów sportowych zezwoleń połowowych-morskich

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych
(Dz. U. z dnia 22 lipca 2004 r.)
Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje: Czytaj więcej...

Ustawa o prawie wodnym

Dział I
Zasady ogólne


Rozdział 1


Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
2. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.
3. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności, tak aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Czytaj więcej...

Adres kola

 

Polski Związek Wędkarski koło nr 14 w Paslęku

14-400 Pasłęk ul. Chrobrego 7 ( Ratusz Miejski)
Nr konta:  Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku
98 8313 0009 0000 9191 2000 0010

Logowanie

On-line

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dziś 31

Miesiąc 617

Od początku 461112