Łowiska pstrągowo-lipieniowe

PissaŁowiska pstrągowo-lipieniowe Polski północno-wschodniej (cz. V)

Pisa Północna (także: Pissa, Pisa Bartoszycka) jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Łyny. Jej długość wynosi około 35 km, a zlewnia zajmuje obszar 324,3 km kw. Największym dopływem Pisy Północnej jest Bajdycka Młynówka (także: Bajdycha), która w swoim górnym biegu, do miejscowości Bajdyty, nosi nazwę Świętojańska Młynówka. Rzeka ma źródła na północny-wschód od miejscowości Wozławki, na wysokości 103,6 m n.p.m. i na swoim górnym odcinku posiada największy spadek ze wszystkich cieków płynących na terenie Pojezierza Mazurskiego.

Jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku, ś. p. dr Wojciech Brudziński, ichtiolog i znakomity pstrągarz, na łamach „WW” wymienił Pissę z dopływem Bajdychą, wśród rzek warmińskich posiadających zwarte pogłowie pstrąga potokowego.

Brak zaliczenia Pissy w 1962 roku przez ZO PZW w Olsztynie do nowoutworzonych wód krainy pstrąga, wywołało masowe wyławianie pstrągów na przynęty żywe. Natomiast, jej zanieczyszczanie w latach 70-80-tych XX wieku ściekami bytowymi i przemysłowymi z Bisztynka, Łabędnika, Galin i Kos, odprowadzanymi przeważnie poprzez rowy melioracyjne, spowodowało całkowite wyginięcie pstrągów. W tym czasie, do największych spustoszeń w pogłowiu ryb, doprowadzały trucia przez mleczarnię w Bisztynku. Badania jakości wód Pissy przeprowadzone pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku wykazały, że rzeka na całej długości prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone bakterią Coli typu kałowego, a tylko w Rygarbach, powyżej ujścia do Łyny, jej wody zaklasyfikowano do III klasy czystości. W 2006 roku Pissa na całej długości prowadziła wodę w IV klasie czystości.

Najciekawszym odcinkiem jest przełom Pissy powyżej miejscowości Minty w stronę wsi Galiny. Rzeka ma tu szerokość około 5 m, przy średniej głębokości 0,5 m, z głęboczkami dochodzącymi do 1,5 m. Płynie niewielką doliną, o zboczach od 4 m do 7,5 m wysokości. Strome brzegi jaru są porośnięte lasem, a dno rzeki jest piaszczysto-kamieniste. W bystrym nurcie spotyka się głazy i kłody drewna.

W Pissie łowiłem trzykrotnie, na różnych jej odcinkach. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku przemierzyłem samotnie odcinek powyżej Mint. Parę lat później spinningowaliśmy z Andrzejem Kundro powyżej mostu drogowego w Wiatrowcu, a na początku lat dwutysięcznych, wraz z Leszkiem Jaroszem i Pawłem Mańko, doszedłem do ujścia rzeki w Rygarbach. Podczas tych trzech wypraw, ani śladu pstrąga, chociaż miejsca były bardzo obiecujące. Stwierdziliśmy jedynie obecność jelców i minogów i… totalne wysypiska odpadów na skarpie rzeki od strony Wiatrowca.

Może, jednak po latach, warto znowu spróbować wprowadzić do Pissy pstrąga potokowego?!

Robert Kostecki

Adres kola

 

Polski Związek Wędkarski koło nr 14 w Paslęku

14-400 Pasłęk ul. Chrobrego 7 ( Ratusz Miejski)
Nr konta:  Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku
98 8313 0009 0000 9191 2000 0010

Logowanie

On-line

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dziś 4

Miesiąc 761

Od początku 508309